خدمات هیدرولیک ستوده با هدف ایجاد یک مرکز تخصصی تولید ، واردات قطعات هیدرولیک. تعمیر پمپ های هیدرولیکی پیشرفته تاسیس گردیده وبا بهره مندی از تجهیزات پیشرفته تولید و تست ، هم اکنون به دانش و فن آوری تولید ، تعمیر مهمترین ادوات هیدرولیکی خاص دست یافته است.

 

واردات:

واردات انواع قطعات پمپ های هیدرولیکی

 

تعمیرات:
• تعمیر انواع پمپ هیدرولیکی و هیدرو موتور Rexroth:
-A4 VSO 125 -A2fm
-A4 VSO 180 -A10VSO
-A4 VSO250 -A11V
-A4 VSO335 -A7V
-A2fo 28-335 -A4VG
– vickers – ucida – nabco – parker – rocket – denison – hydraumatic – voith –

• تعمیر انواع شیرهای هیدرولیکی
شیرهای هیدروسولونوئیدی تغییرجهت
شیرهای پرپورشنال فیدبک دار
شیرهای پرپورشنال بدون فیدبک
شیرهای سرو
شیرهای کارتریجی
مانیفولد(Manifold)
شیرهای مرکب با فرمان پایلوت
تعمیر انواع پمپ پره ای

• تعمیر انواع پمپ های ماه و ستاره